KOMERČNÍ BUDOVY

Řešení Carrier® pro komerční budovy jsou navržena tak, aby splňovala požadavky pro různé typy budov a podnikatelská prostředí. Záměrem společnosti Carrier je dělat více za méně s použitím nižší energie k dosažení vyššího výkonu a tím pádem snížovat dopad na životní prostředí.

Nominal capacity heating 4 - 15 kW / cooling 4 - 17 kW

Total cooling capacity range is from 0.4 to 4.2 kW and the heating capacity range is 0.5 to 5 kW in the 2-pipe configuration and 0.5 to 4.8 kW with 4 pipes (Eurovent conditions)

Total cooling capacity range from 0.7 kW to 6.98 kW and a heating capacity range from 0.88 kW to 7.63 kW

Jmenovitý topný výkon 14-20 kW

Jmenovité kapacity při chlazení od 92 do 281 kW a vytápění od 99 do 293 kW

Jmenovitý výkon chlazení 92-281 kW / topení 99-293 kW

Kompaktní jednotky vzduch-vzduch s vertikální konstrukcí pouze pro vnitřní použití.