Vytápění

Nominal capacity heating 4 - 15 kW / cooling 4 - 17 kW

Jmenovitý topný výkon 14-20 kW

Jmenovitý výkon vytápění 21 - 43 kW / chlazení 17 - 36 kW

Jmenovitý výkon vytápění 5 - 15 kW / chlazení 4,2 - 15,8 kW

Jmenovitý výkon vytápění 4-15 kW / chlazení 3-16 kW

Jmenovitý výkon vytápění 17 - 21 kW / chlazení 15 - 18 kW

Jmenovitý topný a chladicí výkon 16 - 40 kW

Jmenovitý topný výkon 14 až 20 kW

Nominální topný výkon 338-1.557 kW. Lze jej používat  pro chlazení v lodních aplikacícch.

Jmenovitý výkon vytápění 42 - 158 kW / chlazení 38 - 149 kW

Jmenovitý výkon topný 42 - 159 kW / chladicí 37-147 kW