30PH/PHP Ductable Air-Cooled Scroll Chillers & Heat Pumps

30PH/PHP Ductable Air-Cooled Scroll Chillers & Heat Pumps

Jmenovitý výkon vytápění 21 - 43 kW / chlazení 17 - 36 kW

  • Reverzibilní tepelná čerpadla jsou kompaktní venkovní jednotky vzduch / voda.
  • K dispozici ve dvou verzích: STD (standardní) a HEE (vysoká energetická účinnost).
  • Tyto jednotky byly vyrobeny pro provoz v interiéru při výrobě studené vody, použitelné pro chlazení a průmysl.
  • Jsou vybaveny odstředivým ventilátorem (verze STD) nebo elektronickým zástrčkovým ventilátorem (verze HEE), deskovým výměníkem, hermetickým spirálovým kompresorem a elektronickým ovládáním pomocí mikroprocesoru, komponent optimalizovaných pro chladivo R-410A.
  • Tato řada je nabízena také s integrovaným oběhovým čerpadlem: 30 PHC.
  • Celá řada má také možnost zahrnout okruh přehřívače, který umožňuje výrobu teplé vody při teplotě vyšší než v kondenzačních okruzích.
  • Všechny jednotky jsou naplněny chladivem a jsou testovány ve výrobě, aby se ověřila správná funkce všech jejich součástí.

Find a store

  • SEARCH
or fill out the CONTACT FORM