39SQC/39SQR/39SQP AiroStar Fresh Air Units with Energy Recovery

39SQC/39SQR/39SQP AiroStar Fresh Air Units with Energy Recovery

Devět velikostí s různým průtokem vzduchu od 0,2 do 8,4 m3 / s (700 až 30 000 m3 / h)

Jednotky 39SQ jsou navrženy pro přívod čerstvého vzduchu do jakéhokoli typu budovy.

  • Vysoce účinné jednotky s protiproudou deskou (modely C) nebo rotačními výměníky tepla (modely R) s tepelnou účinností až 85%.
  • Účinný výměník tepla vzduch-vzduch recykluje teplo z odpadního vzduchu, v zimě předehřívá studený venkovní vzduch a v létě předchlazuje horký venkovní vzduch, což vede k působivé úspoře energie.
  • Výkon pláště (EN1886): únik vzduchu L1, tepelná propustnost T3, tepelné přemostění TB3.
  • Jednotky standardní účinnosti s deskovými výměníky tepla s křížovým tokem (modely P) s tepelnou účinností až 54%.

Find a store

  • SEARCH
or fill out the CONTACT FORM