History-Image

Vytváření ŘEŠENÍ, na kterých záleží
pro LIDI a NAŠÍ PLANETU

Naše hodnoty

ÚCTA

Chováme se k ostatním tak, jak chceme, aby se oni chovali k nám.

INTEGRITA

Na první místo klademe poctivost, zodpovědnost a etiku.

ZAŘAZENÍ

Snažíme se vytvořit prostředí, kde se všichni cítí součástí, bez ohledu na naše rozdíly.

INOVACE

Neustále se snažíme rozvíjet, zlepšovat a trvale růst.

EXCELENCE

Dodáváme na základě předností našich produktů a služeb, s naléhavostí a bezchybným provedením.

Společenská odpovědnost

ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

NAŠE ZÁVAZKY

Upřednostňujeme řešení, která řeší výzvy, které představují megatrendy urbanizace, změny klimatu a potravinové potřeby naší rostoucí globální populace.

Během našich globálních operací minimalizujeme naši ekologickou stopu a investujeme do zlepšení společnosti. Jsme hrdí na náš pokrok a bereme si zodpovědnost za to, že máme měřitelný dopad na veškeré naše úsilí.

SOCIÁLNÍ DOPAD

NAŠE ODPOVĚDNOST

Společnost Carrier je odhodlána učinit svět bezpečnější a pohodlnější pro další generace.

A zatímco inovujeme, abychom vyřešili kritické výzvy planety, stále se zaměřujeme na naši odpovědnost za pozitivní dopad na společnost tím, že posilujeme postavení zaměstnanců, obohacujeme komunity a udržujeme naše životní prostředí.

ŘÍZENÍ

ETIKA A DODRŽOVÁNÍ SOULADU

Náš úspěch se opírá o systém základních hodnot, které po nás vyžadují, abychom se drželi odpovědných podle nejvyšších standardů, abychom zajistili, že si naše podnikání vyděláváme výhradně na našich zásluhách.

ŘÍZENÍ SPOLEČNOSTI

Naše corporate governance poskytuje rámec pro budování kultury integrity a etického chování všude, kde podnikáme. Naše představenstvo a zásady řídí naše jednání a řídí vztahy mezi zaměstnanci a našimi zákazníky a komunitami.

Chcete-li si přečíst Etický kodex a chování, klikněte sem.

AHI CARRIER
EUROPE

Zastupuje evropské aktivity AHI CARRIER Fzc v jihovýchodní a střední Evropě a má práva na distribuci a poprodejní služby značek Carrier, Toshiba a Totaline HVAC společnosti Carrier Corporation.

AHI CARRIER EUROPE se skládá z regionu 15 zemí s centrálou v Aténách a přidruženými kancelářemi v Sofii, Bukurešti, Vídni, Praze a Budapest.

Řecko: ΑΗΙ Carrier S.E. Europe Single Member S.A.
Rakousko: AHI Carrier GmbH
Bulharsko: AHI Carrier HVAC Bulgaria EOOD
Česká republika: AHI Carrier CZ S.R.O.
Rumunsko: AHI Carrier România SRL
Maďarsko : AHI Carrier Hungary HVAC LTD

Distribuční země
Řecko • Rakousko • Bulharsko • Česká republika • Rumunsko • Albánie • Bosna a Hercegovina • Chorvatsko • Kypr • Maďarsko • Severní Makedonie • Černá Hora • Srbsko • Slovensko • Slovinsko

https://ahi-carrier.cz/wp-content/uploads/blue-dot-1.png
HQ AHI Carrier S.E., Athens
https://ahi-carrier.cz/wp-content/uploads/blue-dot-1.png
Branch office AHI Carrier S.E., Thessaloniki
https://ahi-carrier.cz/wp-content/uploads/blue-dot-1.png
BG Office AHI Carrier HVAC Bulgaria EOOD, Sofia
https://ahi-carrier.cz/wp-content/uploads/blue-dot-1.png
RO Office AHI Carrier Romania SRL, Bucharest
https://ahi-carrier.cz/wp-content/uploads/blue-dot-1.png
CZ Office AHI Carrier CZ s.r.o., Prague
https://ahi-carrier.cz/wp-content/uploads/blue-dot-1.png
AU Office AHI Carrier Gmbh, Vienna
https://ahi-carrier.cz/wp-content/uploads/blue-dot-1.png
HU Office AHI Carrier Hungary HVAC LTD, Budapest
  • CARRIER
  • TOSHIBA
  • TOSHIBA & CARRIER
https://ahi-carrier.cz/wp-content/uploads/map-new-bg.png

PROFIL SPOLEČNOSTI

Prohlédněte si a prohlédněte si podrobně celou firemní prezentaci AHI CARRIER.