Řešení pro obchodní centra

Řešení Carrier®  pro komerční budovy  jsou navržena tak, aby splňovala požadavky pro různé typy budov a podnikatelská prostředí. Záměrem společnosti Carrier je dělat více za méně s použitím nižší energie k dosažení vyššího  výkonu a tím pádem snížovat dopad na životní prostředí.