42EP Ductable Fan Coil Unit

Total cooling capacity range is from 0.4 to 4.2 kW and the heating capacity range is 0.5 to 5 kW in the 2-pipe configuration and 0.5 to 4.8 kW with 4 pipes (Eurovent conditions)

42SI Slim Fan Coil

Nová generace vodních terminálů

42ND/NC Water Terminals

Energetická účinnost a výkonnost ekodesignu

42NL & 42NH Hydronic Ducted Fan Coil Units

Jmenovité chladicí výkony od 0,6 do 12 kW a vytápění od 0,8 do 17 kW

42KY One-Way Coanda Effect Cassette

Nízká spotřeba energie a optimalizovaná difúze Coanda efektu

42GW Cassette Fan Coil Unit

Jmenovité kapacity v chladicím provozu od 1,5 do 8,7 kW a v topném provozu od 1,3 do 11,6 kW

42BJ Chilled-Water Air Treatment Terminals

Jmenovitý výkon Chlazení 0,5-6,0 kW / Vytápění 0,5-12,2 kW

42GR Air Treatment Module

Jmenovité kapacity v chlazení 3,1 kW a vytápění 2,9 – 3,5 kW