16LJ Single-Effect Hot Water-Fired Absorption Chiller

Jmenovitý výkon 83 – 3,956 kW

16NK Double-Effect Steam-Fired Absorption Chiller

Jmenovitý chladicí výkon od 345 do 4.652 kW

16TJ Single-Effect Steam-Fired Absorption Chiller

Jmenovitý chladicí výkon od 350 do 2.500 kW

16LJ Single-Effect Hot Water-Fired Absorption Chiller

Jmenovitý chladicí výkon od 90 do 4000 kW

16DJ Direct-Fired Double-Effect Absorption Chiller/Heater

Jmenovitý výkon chlazení od 352 do 5274 kW / topení od 268 do 4026 kW