16LJ Single-Effect Hot Water-Fired Absorption Chiller

16LJ Single-Effect Hot Water-Fired Absorption Chiller

Jmenovitý výkon 83 - 3,956 kW

 • Navrženo k poskytování chlazené vody ze zdrojů odpadního tepla generovaných průmyslovými procesy a kogeneračními systémy.
 • Umožněte diverzifikaci kritických požadavků na chlazení.
 • Kritická zatížení chlazení jsou splněna s minimálním příkonem elektrické energie.
 • Menší nouzové generátory ve srovnání s elektricky poháněným chladičem.
 • Jednotky bezpečné pro ozon a bez CFC.
 • Požadavky na chlazení jsou splněny bez chladiv na bázi chloru.
 • Snižují příspěvek ke globálnímu oteplování a minimalizují globální dopad tím, že výrazně snižují spotřebu elektřiny a produkci skleníkových plynů.
 • Inhibitor roztoku nemá žádný vliv na životní prostředí.
 • Absorpční chladič nevyužívá mechanické pohyblivé části, což vede k tichému provozu bez vibrací.
 • Použití vysoce účinné plochy pro přenos tepla zmenšilo prostor potřebný pro instalaci absorpčního chladiče, což mělo za následek menší stopu.

Find a store

 • SEARCH
or fill out the CONTACT FORM