KOMERČNÍ BUDOVY

Řešení Carrier® pro komerční budovy jsou navržena tak, aby splňovala požadavky pro různé typy budov a podnikatelská prostředí. Záměrem společnosti Carrier je dělat více za méně s použitím nižší energie k dosažení vyššího výkonu a tím pádem snížovat dopad na životní prostředí.

Jmenovitý topný výkon 14-20 kW

Jmenovité kapacity při chlazení od 92 do 281 kW a vytápění od 99 do 293 kW

Jmenovitý výkon chlazení 92-281 kW / topení 99-293 kW

Kompaktní jednotky vzduch-vzduch s vertikální konstrukcí pouze pro vnitřní použití.

Jmenovitý chladicí výkon 21-138 kW a topný výkon 23-148 kW.

Chladicí výkon 20–135 kW, topný výkon 20–145 kW, průtok vzduchu 4 000–24 000 m3 / h.

Jmenovitý chladicí výkon 22-90 kW a topný výkon 21-89 kW.

Dvoustupňový odstředivý chladič: 1 400 - 3 500 kW.

Jmenovitý chladicí výkon 550 - 1 600 kW a topný výkon 650 - 1 875 kW.

Jmenovitý výkon kinetiky 607-774 kW