Dvoustupňový odstředivý chladič: 1 400 - 3 500 kW.

Jmenovitý chladicí výkon 550 - 1 600 kW a topný výkon 650 - 1 875 kW.

Jmenovitý výkon kinetiky 607-774 kW

Jmenovitý chladicí výkon 220-720 kW a topný výkon 250-820 kW.

Jmenovitý chladicí výkon 493-1,079 kW.

Jmenovitý chladicí výkon od 267 - 1,682 kW.

Jmenovitý chladicí výkon od 29 do 95 kW

Jmenovitý chladicí výkon od 300 do 1100kW

Jmenovitý chladicí výkon od 504 do 1,138 kW

Jmenovitý chladicí výkon od 232 do 486 kW